top of page
Abstract Texture

Ik ben niet tevreden,
                        wat kan ik doen?

Mocht het voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Vraag ons om een verhelderend gesprek.

De tandarts kan dan toelichten waarom hij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

KNMT Klachtenregeling

Bent u het na het gesprek met de tandarts niet tot een overeenkomst kunnen komen? Dan kan u besluiten uw probleem schriftelijk aan het KNMT voor te leggen, u maakt dan gebruik van de KNMT-klachtenregeling. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt.

​​KNMT Klachtformulier

Onder deze link vindt u het formulier waar u een klacht mee in kunt dienen.

bottom of page